CERTIFIKACE

Zde jsou umístěny doklady opravňující mne k provádění terapií a masáží pro veřejnost.